Tytul 1

System wizualny musi być osadzony w kontekście kulturowym danej branży, uwzględniać jej specyficzne kody kulturowe

Tytul 1

Potrafimy dekodować kluczowe konwencje komunikacyjne oraz specyficzne narracje różnych branż

Zdefiniowanie kluczowych atrybutów oraz ujęcie ich w charakterystyczny design decyduje o wartościach i komercyjnym potencjale systemów wizualnych

Opracowując programy tożsamości wizualnej, definiujemy również styl komunikacji, charakterystyczną poetykę i narrację, czyli całościowy planu dla danej marki

Konsument szuka dziś doświadczeń i doznań, potwierdzenia swojego wyjątkowego ja, a czasami dookreślenia siebie samego

Opowieść firmy, nieodzowna wartość konstytuująca „prawdziwą” markę musi posiadać głębię, ostrość i wyrazistość

Public
Relations

Demokratyzacja nowych mediów, powoduje, że firmy musza aktywnie budować, zarządzać i monitorować swój wizerunek.

Identyfikacja Wizualna

Systemy wizualne to przede wszystkim ilustracja kompetencji i ambicji firm, która ma uzasadniać biznesowe aspiracje i narzucać obszary rywalizacji.

Eventy

Dobry Event wzmacnia strategiczny przekaz marki, buduje lojalność i zapewnia publicity oraz WMM

Kontakt

mobile + 48 782 619 000
e-mail: d.ratajczak@kardamonconsulting.pl

Dane do korespondencji

Spółdzielnia START
KARDAMON CONSULTING
ul. Niepodległości 21/27 pok. 111
64 – 100 Leszno

Dane do faktury

KARDAMON CONSULTING
ul. Węgierska 9/20
64 – 100 Leszno
NIP 697-151-10-83